ორი პოდკასტი გვიანანტიკური და შუა საუკუნეების ისტორიაზე

1. პოდკასტი შუა საუკუნეების მითებსა და სინამდვილეზე:


2. პოდკასტი გვიანანტიკური საქართველოს სამხედრო ისტორიაზე: